Disclaimer

 

 

Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Gee Adriaansz worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Gee. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven afbeeldingen berusten uitsluitend bij Gee.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming afbeeldingen van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van Gee verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de afbeeldingen bij Gee ligt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gee Adriaansz is het niet toegestaan om afbeeldingen van deze site (voor commerciële doeleinden) te gebruiken. 

Bescherming van persoonsgegevens

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het contactformulier echter wel, hierin wordt persoonlijke informatie van je gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Ik geef je daarbij de volgende garanties:

○ Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.
○ De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
○ Je persoonsgegevens zullen nimmer aan derden verstrekt of doorverkocht worden.
○ Ik tref de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

 

Pin It on Pinterest