Cookie- & Privacybeleid.

Net als ieder ander wil ik dat er veilig en transparant met mijn gegevens omgegaan wordt. Jij wilt dat natuurlijk ook. Op deze pagina lees je welke stappen ik onderneem om dit te kunnen bewerkstelligen. Ik ga veilig met je gegevens om en maak de belofte dat ik nooit je gegevens zal verspreiden / doorverkopen aan anderen.

Ik zie je bericht graag tegemoet wanneer je vragen of opmerkingen hebt. In de eerste tab vind je mijn contact gegevens.

Over Gee en deze website

Mijn digitale thuisbasis is: geeadriaansz.nl
Op Facebook vind je mij op: Facebook.com/geeadriaansz.nl
Ik post foto’s en video’s op Instagram via Instagram.com/gee.adriaansz
Ik Twitter via Twitter.com/geeadriaansz

Mijn brievenbus vind je hier

Gee Adriaansz
Coba Pulskenslaan 29
5025 WD Tilburg
Nederland

Na overleg kunnen bestellingen op dit adres opgehaald worden. Ander bezoek ook enkel op afspraak.

Algemeen e-mailadres

hallo@geeadriaansz.nl

Mobiel nummer (inclusief What’sApp)

+31 6 2926 8549

Bedrijfsgegevens

KvK nummer: 75373904 
BTW nummer: NL0021.01.642B04

Het privacybeleid van GeeAdriaansz.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van GeeAdriaansz.nl.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen via hallo@geeadriaansz.nl.

 

Over de gegevensverwerking

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Webhosting

DS-HostingSolutions

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van DS-HostingSolutions. DS-HostingSolutions verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DS-HostingSolutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. DS-HostingSolutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Shopify

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

LaPosta en Shopify

Onze website maakt gebruik van LaPosta en Shopify, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van LaPosta en Shopify. LaPosta en Shopify zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door LaPosta en Shopify beveiligd opgeslagen. LaPosta en Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta en Shopify behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

DS-HostingSolutions

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van DS-HostingSolutions. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. DS-HostingSolutions heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

WordPress

Wij verzamelen reviews via het platform van WordPress. Als u een review achterlaat via WordPress dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WordPress deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WordPress publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. WordPress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen indien je voor deze optie gekozen hebt. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij u te laten bezorgen indien je voor deze optie gekozen hebt. Ik maak gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL deel. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Facturatie en boekhouden

Cijfermeester / Schraven Finance

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cijfermeester / Schraven Finance. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cijfermeester / Schraven Finance is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cijfermeester / Schraven Finance gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik  gedwongen je gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken en je je klantenprofiel verwijdert van mijn website. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen zich te legitimeren.

Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Reactie formulieren op de website
Als je een reactie op een bericht achterlaat op deze website, wordt de data verzameld zoals je ingegeven hebt in het reactieformulier evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die ik van je heb, inclusief alle data die je opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat ik enige persoonlijke data die ik van je heb, te verwijderen. Dit bevat geen data die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Nieuwsbrieven / downloads / give-aways etc.

Op deze website kun je je soms aanmelden voor een give-away of andere challenge, inschrijven voor de nieuwsbrief of aanmelden voor speciale downloads. Je mailadres heb ik nodig om je de gevraagde informatie toe te kunnen sturen. Na je aanvraag/aanmelding wordt je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief, die je max. 1 keer per week ontvangt. Je geeft hier expliciete toestemming voor. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Je kunt je ieder gewenst moment weer uitschrijven via de link onderaan iedere mail.

Google Analytics
Studio Gee maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers mijn website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Studio Gee te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:
  • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
  • De duur van het bezoek.
  • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
  • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
  • De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.
Ik heb Google geen toestemming gegeven om via Studio Gee verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:
  • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
  • Studio Gee heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link:
Cookies
Op de website van Studio Gee wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt.

Naast functionele cookies plaatst de site ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Gee gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Sluit alle tabbladen
hommeltjes

Pin It on Pinterest