Basisschool De Zuidwester

Over basisschool De Zuidwester

Basisschool De Zuidwester is een kleurrijke buurtschool. Kinderen en ouders van allerlei nationaliteiten en geloofsovertuigingen vormen samen met het team een school waar ze trots op zijn.

Een veilige plaats met een warm pedagogisch klimaat bieden waarin leerlingen kunnen groeien tot verantwoordelijke en (zelf)kritische mensen die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende maatschappij, is belangrijk voor deze school.

De samenwerking met basisschool de Zuidwester

Een paar keer per jaar maak ik raamschilderingen, meegaand met de seizoenen of feestdagen. Maar liefst 13 ramen van ongeveer 4 meter hoog zijn als een blank canvas die uitnodigen om beschilderd te worden.

Daarnaast verzorgd ik iedere vrijdag een naschoolse activiteit moestuinieren voor diverse groepen.